Antioksidan eksikliği doğurganlık üzerine etkilidir

29 Mart 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Mısır ve tam mahsul içeren rasyonlarla beslenen ineklerde antioksidanların eksikliği yaygın olarak görülmektedir.
Kuru dönemde ve erken laktasyon döneminde olan ineklere Beta Karoten ve Vitamin E takviyesi yapıldığında verim artışı kaydedilmektedir.

B Karoten ve Vitamin E gibi antioksidanlar, vücut hücrelerini, doğum sırasında görülen normal hareket ve travmaya karşı üretilen zararlı kümyasallardan korumaya yardımcı olur.

Andy adler

Araştırma, Molecare Farm Vets tarafından İngiltere’nin Güney Batısındaki 10 çiftlikte yapıldı. Bu çalışmalarda alınan sonuçlar;

  • Genç ineklerin yüzde 90’ında Vitamin E ve yüzde 75’inde Beta karoten eksikliği gözlemlendi.
  • Kuru dönemdeki ineklerin yarısında her iki antioksidanın eksik olduğu gözlemlendi.
  • İneklerin yüzde 30’unda buzağılamadan üç hafta sonra her iki antioksidanın eksik olduğu gözlemlendi.

Verilerin, yüzde 50’den fazla mısır, saman ve bütün mahsulden oluşan “sarı” rasyonlarla beslenen kapalı sistem işletmelerde E vitamini ve beta karoten eksikliği riskinin arttığını vurgulayan mevcut araştırma bulguları ile uyumlu olduğu görüldü. “Yeşil” ot bazlı rasyonlarla karşılaştırıldığında, bu yemler temel antioksidanlar açısından düşük olma eğilimindedir. 

Bu araştırmada, yalnızca bir işletmede “yeşil” ot silajı bazlı rasyonlarla besleme yapılıyordu. Bu işletmede beta karoten bakımından eksiklik gözlemlenmedi.

“Sarı” rasyonlarla besleme yapan çiftliklerin hepsi E vitamini takviyesi yapmaktadır. Bu durum, sarı rasyon ağırlıklı besleme yapan işletmelerde Vitamin E takviyesi yapılması gerektiğini düşündürmektedir.

Genç ineklerin yüzde 90’ında Vitamin E, yüzde 75’inde Beta karoten eksikliği gözlemlendi.

Veriler ineklerin rasyonlarına yeşil ot ekleme oranları azaldığında antioksidan özelliği ile Beta karoten takviyesinin faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

Andy Adler, “B Karoten ve Vitamin E doğurganlık üzerinde hayati önem taşır.”

Molecare Farm Vets Veteriner Hekimi Andy Adler, doğurganlıkta oynadıkları rol göz önüne alındığında, E vitamini ve beta karoten tedarikinin hayati önem taşıdığını söylüyor. “Antioksidanlar, vücudun hücrelerini, doğum sırasında görülen normal hakaret ve travmaya tepki olarak üretilen zararlı kimyasallardan korumaya dahil oluyor” diye açıklıyor. “Bu kimyasallar uzaklaştırılmazsa, vücut dokuları üzerinde ve özellikle büyüyen oosit (yumurta) gibi doğurganlıkla ilgili olan hücre ve dokular üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilirler.”

İneklere antioksidan takviyesi, bu zararlı kimyasallara karşı koymaya yardımcı olur ve büyüyen oositi (yumurtayı) korur. Bir inek kızgınlığa gelmeden 100 gün önce oositin gelişmeye başlamasıyla, kuru dönem ve geçiş dönemlerinde yeterli antioksidan seviyesine sahip olduğundan emin olmak önemlidir. Mole Valley Farmers Mineral Takviyeler Teknik Müdürü Jamie Gibbons, antioksidanların çok yüksek oranda yeni buzağılamış ineklerde eksik olduğunun görüldüğünü söylüyor.

“Bu nedenle, ineklerin doğuma yakın dönemlerinde ve doğum sonrasında artan antioksidan ihtiyacını karşılamak için kan seviyelerini yükseltmek gereklidir. Bu nedenle bu dönemlerde antioksidan takviyesi çok değerlidir” diyor. “Kuru dönemde ve inekler kızgınlığa gelene kadar E vitamini ve Beta karoten dahil olmak üzere temel antioksidanlarla yapılan takviye, gelişen oosit için en iyi korumayı sağlayacak ve böylece inek döllenmeye hazır olacaktır.”

Mevcut veriler, erken laktasyon dönemlerinde inek başına günde 1.000 mg’a kadar beta karoten, doğum öncesinde ve doğuma yakın kuru dönemdeki inekler için günde inek başına 4.000 IU’ya kadar E vitamini içeren rasyonlar ile beslemeyi önermektedir.

Jamie Gibsons, “Doğurganlık çok faktörlüdür, optimal antioksidan seviyesi ineklerin gebelik oranlarını artırır, doğum öncesi ve sonrasında destekler.”

Jamie, “Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) şu anda antioksidanlara yönelik önerileri gözden geçiriyor ve muhtemelen süt ürünleri rasyonlarında önerilen seviyeleri daha da artıracak. Araştırmamız antioksidan seviyelerinin artırılmasının doğru olduğunu gösteriyor. Doğurganlık çok faktörlüdür, ancak optimal antioksidan seviyesi, ineklerde gebelik oranlarının artmasına ve buzağılama öncesi ve sonrasında ineklerin desteklenmesine katkıda bulunur” diyor.

Kaynak: The Cattle Site

Keyifli okumalar dileriz

Sığır sürülerinde reprodüksiyon sorunları ve önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Düvelerde erken mastitis ve koruma önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Süt İşletmelerinde Biyogüvenlik önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram