İneklerde Senkronizasyon: Presynch, Ovsynch, ReSynch

31 Mart 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Yalnızca görsel kızgınlık tespitine güvenmek, zayıf üreme performansına neden olabilir. GnRH uygulamalarının programlanması gebelik oranlarını artırmaya yardımcı olur.

Süt işletmelerinde kızgınlığın görsel tespitine dayalı üreme yönetimi programı uygulanmaktadır. Yalnızca görsel kızgınlık tespitine güvenmek, zayıf üreme performansına neden olabilir.

ABD’deki çoğu süt işletmesi, senkronizasyon protokollerini üreme yönetimi programlarına dahil etmiştir. Bu protokoller, üreticilerin inekleri görsel kızgınlık tespiti ile suni tohumlama programına tabii tutmak isteyip istemediğine bağlı olarak, genellikle birkaç yönetim seçeneği olarak konsolide edilmiştir. 

Bu protokoller üç kategoride incelenir: Presynch (ön senkronizasyon), Ovsynch ve ReSynch (yeniden senkronizasyon).

PRESYNCH – Ön Senkronizasyon Programı

GnRH ve prostaglandini birleştiren Presynch stratejileri, siklus göstermeyen ineklerde yumurtlamayı başlatarak ve Ovsynch protokolü esnasında senkronize olan ineklerin oranını artırarak, suni tohumlama ile tohumlanan ineklerin gebelik sayısını artırır.

İki temel Presynch stratejisi vardır:

> Prostaglandin kullanmak. 

Bu strateji, son prostaglandin tedavisinden 12 gün sonra gerçekleşen bir Ovsynch protokolünde ilk GnRH tedavisi ile 14 gün arayla iki tedaviyi içerir. 

Bu protokolün iki sınırlaması vardır.

– Prostaglandin, anovüler inekleri etkilemez

– Foliküler büyüme, iki ardışık prostaglandin tedavisinden sonra iyi bir şekilde senkronize edilmez.

> Bir prostaglandin, GnRH kombinasyonu kullanarak. 

Üreticiler iki yoldan birine gidebilir:

– GnRH’nin uygulandığı çift Ovsynch programı, ardından yedi gün sonra prostaglandin ve ondan üç gün sonra ikinci bir GnRH; 

– ilk GnRH tedavisini bırakan bir varyasyon. 

Zamanlanmış bir suni tohumlama programı, her iki durumda da son GnRH tedavisinden yedi gün sonra başlayabilir.

 

OVSYNCH – Senkronizasyon Programı

Bir dizi çalışma, Ovsynch protokolündeki tedavilerin çeşitli zamanlamalarını ve son GnRH tedavisine göre suni tohumlama zamanlamasını karşılaştırmıştır. Bu da suni tohumlama başına gebeliklerde farklılıklara yol açabilir. 

Grafik 1, dört OvSynch programını karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

GPG – Ovsynch Protokolü
GGPG – GnRH + Ovsynch Protokolü
GPPG – Ovsynch + 2. PGF2α
GGPPG – GnRH ile Presynch takiben Ovsynch + 2. PGF2α
G1 – Ovsynch 1. GnRH uygulaması
G2 – Ovsynch 2. GnRH uygulaması
B – Kan numunesi / US – Ultrasound / TAI – Suni Tohumlama

7 günlük Ovsynch protokolüne ilk uygulamadan 24 saat sonra ikinci bir PGF2α uygulanması, özellikle yaşlı ineklerde tohumlama başına gebelikleri iyileştirir. Ayrıca, suni tohumlamanın senkronize bir yumurtlamaya göre zamanlaması, gebe kalmayı etkiler.

RESYNCH – Yeniden Senkronizasyon Programı

G – GnRH uygulaması
PAG – PAG Elisa ile Teşhis
PG – PGF2α uygulaması
TAI – Suni Tohumlama / o – Kanda Progesteron ölçümü

Tablo 2, üç ReSynch programını göstermektedir. Her üç seçenek de kızgınlığın tespiti ve ilk suni tohumlamayı içermesine rağmen, bazı çiftlikler görsel kızgınlık tespitine dayalı olarak suni tohumlamanın kullanımını en aza indirmeyi tercih ediyor ve neredeyse tüm inekleri programlanmış bir suni tohumlama programına tabii tutuyor. Bu senaryoda, öncelik, protokole tam uyumdur.

İlk suni tohumlamadan sonra görsel olarak kızgınlığı tespit etme yöntemine ek olarak, suni tohumlama oranını artırmak 21 günlük gebe kalma oranlarını artırabilir. Bunun iki yönetim sistemi gerektirdiğini unutmayın:

  • Zamanlı suni tohumlama protokolü için,
  • Günlük kızgınlık tespit etme ve suni tohumlama için. 

Bununla birlikte, sürülerin yüksek gebelik oranları, bir gebelik programından sonra tüm ineklerin suni tohumlamasına imkân verir. Böylece programlanmış suni tohumlamadan sonra kızgınlık gösteren inekler tohumlanır ve ardından kızgınlık göstermeyen ve gebe olmadığı tespit edilen inekler Resynch protokolüne alınır.

Tüm süt işletmelerinde tek bir doğru üreme programı yoktur. Her işletme, inekleri ilk suni tohumlama programına almak, ve gebe olmayan inekleri 21 günlük gebelik oranını artırmaya yönelik suni tohumlama uygulamarı için program uygulamalıdır.

Kaynak: Dairy Herd

Keyifli okumalar dileriz

Sığır sürülerinde reprodüksiyon sorunları ve önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Süt İşletmelerinde Biyogüvenlik önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram