Mera yönetiminde rotasyonun verim üzerine etkisi

26 Mayıs 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Mera verimini en üst düzeye çıkarmak, yönetim gerektirir.

Otlar bir anda oluşmamaktadır. Bir yöneticinin verebileceği en önemli kararlardan biri, otlama sonrasında meradaki otların yeniden yararlanılabilir seviyeye gelmeleri için yeterince zaman vermektir. 

Meralarda otlatma dönemi sonlandığında mera bitkileri 3-4 yeni yaprak alır. Bu aşamada otlar, lezzetli ve besleyicidirler. Bir sonraki otlatma döneminde yeniden büyümeyi hızlandırma amaçlı köklerinde enerji depolamak ve gövdelerini indirmek için zaman kazanmış olurlar.

Bazen meralar, otlatma dönemi sonrasında üreticilerin istediği kadar çabuk iyileşmez. Genellikle bu durum, güneş ışığı eksikliği, soğuk koşullar veya yeterli yağış olmadığında gerçekleşir. Bu durumlarda, mera yöneticileri otlatma rotasyonlarını yavaşlatmanın yollarını aramalıdır. Her bir otlak için dinlenme süresini uzatmaları gerektiği anlamına gelir. Bu sürenin uzatılması, aynı zamanda hayvanların beslenme sorunlarını ve bu ihtiyaçların karşılanması için de yönetimi gerektirmektedir.

Rotasyonu yavaşlatmak, meraları verimli kullanmanın anahtarıdır.

Rotasyonu yavaşlatmanın iki ana yolu vardır;

  • Otlatma platformunu dönümler halinde yönetmek,
  • Hayvanları ikâme yemlerle beslemek,
Otlatma alanını dönümler halinde yönetin

Otlatılan alanın artırılması, üreticilerin her bir otlaktan daha uzun süre yararlanmasını sağlar. Özellikle saman mahsulünün verim potansiyeli düşükse, bu alanlarda otlatmak bir seçenektir. Bu durumlarda, bitkilerin olgunlaşmasını önlemeye yönelik mahsulün hasat maliyeti yüksek olabilir. Yem bitkileri tohum verdikten sonra, yeniden büyüme potansiyelleri ilk ekildikleri döneme göre çok daha azdır. Çoğu üretici normalde ilk kesimi yapıp yeniden büyüyen bitkileri otlatmaktadır. Verim potansiyeli ve yem kalitesini korumak için bu aşamaların sırasını değiştirmek düşünülmelidir. Bir mera otlatma programı yapılırken, o tarlayı saman için sürmemenin gelecekteki kış saman kaynakları üzerindeki olası etkisini hesaba katılmalıdır.

Meralarda rotasyonel otlatma yönetimi örneği
Süt işletmesinde mera yönetimi örneği

Sorgumlar, sudangrass ve bunların melezleri stres altında olduklarında prusik asit ürettirler.

Yıllık mahsuller, mera alanlarının ot boyunu artırmanın başka bir yoludur. Tahıllar ve yıllık İtalyan çavdar otu, yönetilen bir mera otlatma sisteminde yılda birden fazla hasat edilen bitkilerin otları gibi yönetilebilir, ancak yeniden büyüme miktarı yağmurlara bağlı olacaktır. Sorgum-sudangrass veya darı gibi sıcak mevsim otları da meralarda kullanılabilir. Sorgumlar, sudangrass ve bunların melezleri stres altında olduklarında prusik asit ürettikleri için, bu otların 60 cm yüksekliğe ulaşmadan önce çiftlik hayvanlarının yeni sürgünleri yemesi önlenmelidir. Bu nedenle meralarda kontrollü otlatma yapılması gerekir. Yemlik hardal çok miktarda protein ve çok az lif içerir, bu nedenle şişkinliği önlemek için iyi ot veya tahıllarla  karma ekim yapılmalıdır.

Küçük taneli tahılların otları, yemin az bulunduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Küçük taneli tahılların otlatılması ve yılın sıcak mevsimlerinde otlatma iyi bir planlama gerektirir. Bu tür mahsuller ekilmeli ve otlamadan önce birkaç hafta büyümeye bırakılmalıdır. Bu nedenle de küçük taneli tahılların otları, yemin az bulunduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Kışları iyi geçmeyen kışlık buğday tarlaları bir seçenek olabilir. Mahsulün otlanmasının güvenli olduğundan emin olmak için buğdayda kullanılan tüm bitki koruma ürünlerinin etiketleri ve uyarılar dikkatlice okunmalıdır.

Genellikle otlatma alanlarının genişletilmesi, hayvancılık altyapısı olmayan tarlaların kullanılmasını içerir. Sığırlar için, yüksek gerilimli tel ve T direklerinden yarı kalıcı bir dış çit yapılabilir, daha sonra çok telli makaralar ve adım adım direkler kullanılarak bölge alt bölümlere ayrılabilir. Koyunlar için elektrikli ağ veya çoklu tel örgüsü seçeneklerdir. Türden bağımsız olarak, üreticilerin çiftlik hayvanlarını bu alanlara yerleştirmeden önce elektrikli çitlere doğru konumlandırmaları ve çiftlik hayvanlarının otlaması sırasında çitlerin faal olmasını sağlamaları gerekir.

Kamyonlarla su nakletmek oldukça maliyetli bir seçenek olsa da, altyapısı olmayan tarlalarda su getirmenin en ucuz yoludur. Sahaya bağlı olarak, kuyu suyu temin edilebilir. Üreticiler kendi benzersiz koşullarına uygun seçeneklerin maliyetlerini en iyi şekilde değerlendirmelidir.

İlave yemlerle besleme stratejisi

Merada ilave olarak yemlerle beslemek ilk bakıldığında mantıksız görünebilir. Ancak amaç çiftlikte yetiştirilen yem miktarını en üst düzeye çıkarmaksa, bazen aşırı otlatmayı önlemek, mera verimini korumak ve hayvancılığa besin gereksinimlerini karşılayacak yeterli yem sağlamak için bu gereklidir. Bu işi yapmanın püf noktası, yem besleme konusunda proaktif olmak ve bu seçeneği rotasyonu yavaşlatmak için bir araç olarak kullanmaktır. Merada ot bitene kadar beklemek, daha fazla hazırla yemle beslemeyi gerektirir.

Depolanmış yem miktarı, çiftlik hayvanlarının günlük yem gereksinimlerine ve meraların ne kadar hızlı büyüdüğüne bağlıdır. Mera büyüme oranı, ne kadar süre beslenmeniz gerektiğini ve dolayısıyla ihtiyacınız olan toplam yem miktarını belirleyecektir.

Günlük ihtiyaçları belirlemek için işletmedeki hayvanların vücut ağırlıkları iyi bilinmelidir.

Yetişkin inekler vücut ağırlıklarının yaklaşık %2’si kadar günlük Kuru Madde tüketirken, 2 yaşın altındaki inekler vücut ağırlıklarının yaklaşık %2,5 düzeyinde günlük Kuru Madde olarak tüketir. Bu nedenle, günlük ihtiyaçları belirlemek için işletmedeki hayvanların vücut ağırlıkları iyi bilinmelidir.

İlave yemlerle beslemenin kısa vadeli bir soruna kısa vadeli bir çözüm olduğu durumlarda, çiftlik hayvanları üzerindeki etkileri minimum düzeyde olmalıdır. Ancak, mera kaynaklarının eksikliği daha uzun vadeli bir sorun olacaksa, daha zayıf  hayvanları ve çok genç buzağıları olan inekleri ayrı bir gruba yerleştirip, ilave yemlere ek olarak bir miktar konsantre yem verilmelidir.

Bu yöntem, satışa yakın besi danalarının diğer ineklerden ayrı olarak konsantre yemlere erişmesini kolaylaştıracak ve performans kayıplarının da önüne geçilebilecektir. Bu sayede hem hayvan performansı sürüdürülecek hem de yem talebi azaltılmış olacaktır.

Eski ve küflü yemlerle beslemekten kaçınılmalıdır. Bu seçenek çözümden çok daha fazla sorun yaratacaktır. Ayrıca, hayvan sağlığını korumak için hayvanların hem tuz hem de minerallere erişimi olmalıdır. Otlatma rotasyonunun yavaşlatılması, meralar için daha uzun bir dinlenme süresi sağlar. Bunu başarmak, otlatılan dönümlerin sayısını artırarak, merada ek yemlerle besleme yapılarak veya ikisinin bir kombinasyonu ile en ideal çözüm sağlanabilir. Rotasyonel otlatmaya başlamak için asla çok geç değildir ve çimlerin dinlenmiş olması hayvanlar için daha verimli olacaktır.

Kaynak: Farms

Keyifli okumalar dileriz

Süt ineklerinde Yem Maliyetleri ile ilgili yazıları okumak isterseniz,

Sığır sürülerinde reprodüksiyon sorunları ve önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Diğer hastalıklar ve koruma önerileri ile ilgili güncel haberleri gözden geçirmek isterseniz,

Mastitis ve enfeksiyonların teşhisinde PcR kullanımı ve avantajları ile ilgili yazıyı gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram