Metabolik testler sığır sürülerinde doğurganlığı artırabilir


Uğraş Kaynarca – 
Veteriner Hekim

Araştırmacılar, yavrulamadan önce ve sonra emziren ineklerde beslenme durumunu değerlendiriyor.

Scotland’s Rural College  (SRUC)  bir parçası olan Scottish Agriculture College (SAC) Araştırmacılarına göre, metabolik profil testi ile süt ineklerinin buzağılama performansı artırılabiliyor.


Metabolik Profil (MP) testi yaygın ön buzağılama ve erken laktasyon dönemindeki ineklerin beslenme durumunu araştırmak için süt veren sürülerde kullanılır. Ancak üreticiler arasında kullnımı yaygın değildir.

 
Araştırmacılar, MP testinin süt sığırlarında buzağılama performansını, süt verimini ve doğurganlığı etkileyebilecek beslenme sorunlarınıteşhis edebildiğini buldular. Ayrıca, bu testin yetersiz besleme gibi yönetim sorunlarını belirlemeye yardımcı olabileceğini de gördüler.

Araştırmacılar, ineklerin üçte birinin buzağılama öncesi magnezyum eksikliği olduğunu buldu.Çalışma, SRUC’in bir parçası olan SAC Consulting tarafından Angus ve Fife’deki çiftliklerde 12 ay boyunca yürütülmüştür. Araştırmacılar, beslenme durumunu değerlendirmek için bu çalışmadan yaklaşık bir ay önce 180 ineği ve buzağılama performansını test ettiler. İneklere ayrıca bir vücut kondisyon puanı verildi.

İneklerin üçte birinin buzağılama öncesi magnezyum eksikliği olduğunu buldular. Bu bulgu, düşük magnezyum seviyelerinin buzağılama hızındaki düşüşe neden olabildiği gibi, potansiyel olarak buzağı sağlığını etkileyebileceği için oldukça önemlidir. Ekip ayrıca, buzağılama sonrası ineklerin dörtte birinde magnezyum eksikliği olduğunu buldu. Bu durum çayır tetanisi hastalığı riskini artırabilecek bir sorundur.

SAC danışman beslenme uzmanı Karen Stewart, “Bir başka bulgu da, ineklerin yarısından fazlasının, buzağılama öncesi rasyonda rumende bulunması gereken proteinden yoksun olmasıydı; eğer besleme düzeltilmezse, kolostrum kalitesini ve süt üretimini de etkileyebilir” dedi.

“Çalışma aynı zamanda enerji eksikliklerinin de önemini gösterdi ve rasyonların düzenlenmesi ile çalışmadaki ineklerin buzağılama performansının korunmasına ve ineklerin yeniden buzağılama periyoduna geri dönmesine yardımcı oldu. Bazı durumlarda, rasyon kağıt üzerinde ideal görünüyordu ve silaj analizine dayanıyordu, ancak yem erişim sorunları, hava durumu ve diğer çevresel faktörler hayvanın beslenme durumunu olumsuz etkiledi.”

Kaynak: MRCVS

Keyifli okumalar dileriz

Sığır sürülerinde reprodüksiyon sorunları ve önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Hayvancılık işletmeleri ve Çiftlik Hayvanları Ürünleri Pazarları’nda Teknolojik Gelişmelerle ile ilgili yazıları gözden geçirmek isterseniz,

Diğer hastalıklar ve koruma önerileri ile ilgili güncel haberleri gözden geçirmek isterseniz,

Süt İşletmelerinde Biyogüvenlik önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram