Sorunlu İnekleri Belirlemek İçin Süt Kayıt Raporları Nasıl Kullanılmalı?

10 Mayıs 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Yüksek düzeyde süt üreten üstün inekleri belirlemek ve sonrasında çevresel ve ekonomik açıdan faydalı olabilecek en verimli inekleri belirlemek için süt kaydı önemlidir.

Süt İşletmesi Uzmanı Stuart Childs, 2021’de şimdiye kadar sağım kaydının alımını ve süt kaydından elde edilen raporların nasıl okunacağını ana hatlarıyla açıklıyor.

Stuart Childs, “Genel olarak, süt kaydı şu anda yeterince kullanılmayan bir araçtır.

” 2019 rakamlarına göre süt kayıt rakamlarında büyük bir artış oldu. Ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisi nedeniyle rakamlar yeterince değerlendirilemedi.

“Büyük süt işleyen şirketler, süt toplama alanlarında süt kaydının yapılması talebinde bulunuyorlar.” dedi.

Program, İlk süt kaydı ile başlar

Stuart, süt kaydını gerçekleştirmenin temel amaçlarından bazılarını ana hatlarıyla açıkladı:

  • Kuru inek terapi performansının değerlendirilmesi;
  • Mevcut performansın değerlendirilmesi (sorunlu inekler);
  • SCC (Somatik hücre sayısı) için bir ‘sınırlama stratejisi’ planlamak için raporları kullanmak;
  • SCC (tekrarlayan inekler) ve ömür boyu performans verilerine dayalı olarak kesim için ineklerin belirlenmesi;
  • Yaşam boyu performans raporu ile ikâme yetiştirmeyen ineklerin belirlenmesi.
Hangi raporlar önemlidir

Bir sağım kaydında çok sayıda rapor vardır, ancak ilk süt kaydından sonra bakılması gereken önemli olanlar, “Chellcheck (Hücre kontrol) raporu” ve “Sorunlu inek” raporudur.

Cellcheck raporu

Stuart, Cellcheck raporunun birinci ve ikinci sağım kaydından sonra trendleri belirlemenize ve sürü / ineklerin zaman içinde nasıl performans gösterdiğine bakmanıza izin verdiği için ne kadar önemli olduğunu açıkladı.

Cellcheck raporu, kuru inek tedavisi performans istatistiklerine bakar. Burada seçici kuru inek tedavisi kullanıyor olun ya da olmayın, kuru inek tedavinizin ne kadar etkili olduğunu sormalısınız .

Rapordaki mastitis vakalarına bakıldığında, bunların kayıt altına alınıp alınmadığını sorun. Çiftliklerde antibiyotik kullanımını azalttığımız için, ilerleyen mastitis olaylarının kaydı her zamankinden daha önemli olacak.

Kayıt sırasında hücre sayısı düşük olan bir inek yine de mastitis geliştirebilir.

Sorunlu inek raporu

Süt kayıt çiftlik somatik hücre sayısı (SCC) / Sorunlu inek raporu mevcut performansını değerlendirmek ve ineklerin halen yüksek SCC ile sorun oluşturduğunu anlamanızı sağlar.

İneklerin çoğu düşük hücre sayısıyla buzağılar, ancak sorunlu inekleri erken tanımlamamak / yönetmemek, bakterilerin daha sonra diğer ineklere yayılabileceği anlamına gelir.

Laktasyonun başlangıcından itibaren hücre sayımının yönetilmesi, laktasyon boyunca hücre sayısının kontrolünü elinizde tutmanıza olanak tanır ve bu da ineği daha uzun süre sağmanıza olanak tanır.

Bu ineklerin laktasyon sırasında SCC’yi kontrol etmeleri için eylemler, sorunlu çeyrek veya çeyrekleri belirlemek için her inek üzerinde bir California mastitis testi (CMT) yapmayı içerir.

Sorulacak sorular:
  • İneğin geçmişte hücre sayımı / mastitis vakaları var mı?
  • İnek üzerinde kullanılan kuruya alma stratejisi neydi?
  • Kuru inek terapi yöntemi etkili miydi yoksa tedaviyi uygulamakta etkisiz miydiniz?

Stuart, ‘antibiyotik değerliliğinin’ önemini vurguluyor: ‘İnek daha önce mastitis tedavisi görmüşse, antibiyotiğe karşı bir direnç geliştirmiş olabilir mi?

“Başka bir laktasyon için ineği çiftlikte tutmaya değer mi yoksa bu yıl için kesim listesine eklenmeli mi” diye soruyor.

Kaynak: Agriland

Keyifli okumalar dileriz

Sığır sürülerinde reprodüksiyon sorunları ve önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Diğer hastalıklar ve koruma önerileri ile ilgili güncel haberleri gözden geçirmek isterseniz,

Mastitis ve enfeksiyonların teşhisinde PcR kullanımı ve avantajları ile ilgili yazıyı gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram