Sürü sağlığını ve üretkenliğini korumada PcR ‘ın rolü

12 Nisan 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Mastitis, her yıl daha fazla ekonomik kayıplara neden olabileceğinden, veteriner hekimler ve yetiştiriciler, mastite neden olan patojenleri belirlemek için hızlı ve doğru teşhis sonuçlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Böylece süt kaybını, tedavi süresini ve sürünün sağlıklı bireylerine yayılmayı en aza indirmek için hızlı bir eylem planı geliştirebilirler.

Antibiiyogram ve bakteri kültürü, mastitis enfeksiyonlarının teşhisi için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Ancak bakteri kültürleri, 10 güne kadar sürebilmektedir. Bazı patojenlerin üreme prosesi zor olabilir, yanlış veya negatif sonuçlar verebilir.

PcR, bakteriyel canlılıktan bağımsız olarak DNA tespiti yoluyla doğru tanı sağlar.

PcR, bakteriyel canlılıktan bağımsız olarak bakteriyel DNA’nın tespiti yoluyla çok daha hızlı ve daha doğru tanı sağlayarak bu tür sorunları ortadan kaldırır. Oysa kültür yönteminde uygun üremenin olabilmesi için patojenlerin canlı olması gerekir.

PcR Testleri ile,

  • 2-3 saat arasında hızlı sonuçlar
  • Yüksek doğrulukta pozitif ve negatif sonuçlar
  • Patojenlerin ampflikasyonu
  • Doğru tedavi yöntemlerini hızla belirleyebilme

Gerçek zamanlı bir PcR testiyle süt numunelerini test etmek 2,5 ila 3 saat sürer. Gerçek zamanlı PcR, numunelerin taze, dondurulmuş veya korunmuş olmasına bakılmaksızın, kompozit, havuzlanmış veya dökme tank numunelerinden ve ayrı bölmelerden sütün test edilmesine izin verir. Gerçek zamanlı PcR ile, tek bir tanı testinde objektif bir pozitif veya negatif sonuçla birlikte patojen amplifikasyonuna da izin verir.

Mycoplasma spp Mastitis olgularında PcR kullanımı

Mycoplasma bovis ve diğer mycoplasma türleri ile enfekte olmuş sürülerde, üreticilerin kaybedecek zamanı yoktur. Sürü sağlığı, refahı ve üretkenliği mycoplasma mastitinden önemli ölçüde etkilenir. Mycoplasma enfeksiyonları, meme sağlığını tehlikeye atabilir, süt kalitesini ve üretimini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca üretici, laboratuvar sonuçlarını almadan önce tedavi etmeye karar verirse, yanlış tedavi riski ile birlikte gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle de süt kalitesini düşürür.

PcR, standart kültürlerde üremesi zor patojenlerin test sonuçlarını bir günden kısa sürede sağlar.

Mycoplasma mastitileri için günümüzde bir tedavi mevcut değildir Çoğu üretici, süt üretim sistemi üzerinde büyük bir ekonomik etkiye sahip olabilecek enfekte inekleri kesime göndermeye karar verir. Gerçek zamanlı PcR testi, mastit ile ilişkili patojenlerin hızlı ve etkili test sonuçlarını bir günden daha kısa sürede sağlar.

Prototheca türleri gibi diğer patojenler, mastitis vakalarında daha yaygın hale gelmektedir. Aynı zamanda standart kültürde üremeleri de zordur. 

Bazı durumlarda, kültürde Klebsiella’ya karşı E. coli ve Mycoplasma’ya karşı Acholeplasma gibi farklı patojen türleri arasında ayrım yapmak zor olabilir. Bu patojenleri tedavi etmek veya yönetmek için alınan önlemler oldukça farklı olabileceğinden, patojenlerin en doğru şekilde tespiti kritik önemdedir.

PcR, özgüllüğü ve duyarlılığı nedeniyle, veteriner hekimlerin ve üreticilerin antibiyotik kullanımını en aza indirmek için hedefe yönelik tedaviler planlamalarına ve bilinçli kararlar vermelerine olanak tanıyan açık ve objektif test sonuçları sağlar. 

Antibiyotik seçimi ve programlı kullanımı tedavi süresini, doğum aralıklarını, antibiyotik maliyetini ve patojen direncini azaltabilir. Bu da işletme genelinde süt üretiminin sağlıklı olarak devam etmesine yardımcı olur.

Kaynak: The Dairy Site

Keyifli okumalar dileriz

Hayvancılık işletmeleri ve Çiftlik Hayvanları Ürünleri Pazarları’nda Teknolojik Gelişmelerle ile ilgili yazıları gözden geçirmek isterseniz,

Antioksidanların ve Kalisyumun Düve ve İneklerin doğurganlığı üzerine etkileri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Süt İşletmelerinde Biyogüvenlik önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram