Süt ineklerinde Prepartum Rasyonlarda Kalsiyum’un Etkisi

14 Nisan 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Süt ineklerinin düşük pH değerine sahip prepartum rasyonlarına Kalsiyum İlavesi, sonraki üreme dönemlerine katkı sağlar.

Süt ineklerinde uygun kalsiyum dengesinin sağlanması, sadece laktasyon dönemine geçiş için değil, doğum sırasında da çok önemlidir. Düşük pH değerine sahip asidik nitelikli prepartum rasyonlara eklenen kalsiyum, uterus enfeksiyonu oranlarını düşürmede ve ovülasyona kadar olan sürenin kısalması da dahil olmak üzere tüm doğum sonrası parametrelerini iyileştirebilmektedir.

Doç. Dr. Phil Cardoso, “Yüksek doğurganlığa sahip ineklerin yüzde ellisi Kalsiyum eksikliği yaşamaktadır.”

Süt ineklerinde kalsiyum metabolizmasının çok önemli olduğu bilinmektedir. Illinois Hayvan Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Phil Cardoso, “Araştırmalar, ikinci ve üçüncü gebelik dönemini yaşayan yüksek doğurganlık oranlarına sahip ineklerin % 50 ‘sinin bir tür kalsiyum eksikliği yaşadığını göstermektedir” diyor.

İnek rasyonla kalsiyum aldığı sürece iç kalsiyum üretiminin aktivasyonu, hayvanı laktasyona güvenle taşır.

Doç. Dr. Cardoso, doğum öncesi asit karakterli bir rasyonla beslemenin yaygın olarak uygulanmasının, ineği kemiklerinden kalsiyum üretmeye ve vücuda yeniden dağıtmaya zorladığını söylüyor. 

Üreticiler ineklerini, genellikle yavrulamadan önceki haftalarda, az miktarda kalsiyum (KM % 1 ’i kadar) ile takviye edilen negatif DCAD (Süt ürünleri için diyetteki katyon-anyon farkı) rasyonlarıyla beslerler. Bu uygulama, tipik hipokalsemi veya kalsiyum eksikliğinin klinik semptomlarını önlemek için yeterlidir. Ancak Cardoso, optimal kalsiyum miktarını yeniden harekete geçirmek ve idrarla atılımı önlemek için rasyonun ne kadar asitleştirilmesi gerektiğine dair çok fazla kaynak olmadığını söylüyor. Ayrıca, tamamen asitlendirilmiş DCAD rasyonlarına farklı konsantrasyonlarda kalsiyum eklemenin etkilerinin test edilmediğini söylüyor.

“Kalsiyum birçok hücresel işlem için önemlidir. Yeterli kalsiyum konsantrasyonları olmadan, dokular görevini en iyi şekilde yerine getiremez, iltihaplanmaya maruz kalır ve hastalığa yatkındır. Cardoso, gebeliğin son ayında asit karakterdeki rasyona eklenen kalsiyum miktarının (DM’nin % 2 ‘si) bu sorunları önleyip daha olumlu üreme sonuçlarına yol açıp açmayacağını test etmek istedik” diyor.

Negatif DCAD + kalsiyum rasyonuyla beslenen ineklerin gebelik oranı, kontrol rasyonuyla beslenen ineklere göre daha yüksekti.

Cardoso ve ekibi, doğumdan önceki ay 76 boyunca multipar Holstein ineğini üç rasyondan biri ile besledi:

  • Kontrol grubu; Asitlenmemiş ve kalsiyum eklenmemiş DCAD diyeti; 
  • İlave kalsiyum içermeyen asitlendirilmiş bir DCAD rasyonu (100 gram kuru madde başına -24 mili eşdeğeri); 
  • Rasyon kuru maddesinin % 2 ‘sinde ilave kalsiyum içeren asitlendirilmiş bir DCAD rasyonu (-24 mili eşdeğeri). 

DCAD formülasyonu, doğum öncesi rasyonlarda geleneksel yemler ve mısır silajı ile karıştırıldı. Buzağılamadan sonra tüm inekler, rasyon kuru KM oranının % 1 ‘i kalsiyum içeren doğum sonrası rasyonuna geçirildi.

Araştırmacılar daha sonra buzağılamadan iki ve dört hafta sonra kan seviyelerini, uterus, yumurtalıklar ve gebelik durumundaki değişiklikleri izlediler.

Cardoso, “Negatif DCAD + kalsiyum rasyonuyla beslenen ineklerin, kontrol rasyonuyla beslenen ineklerden daha yüksek oranda gebe kalma eğilimi vardı, ancak bu sonuçtan emin olmak için bu çalışmayı daha büyük bir popülasyonda test etmemiz gerekiyor,” diyor.

Cardoso’nun emin olduğu konu, rasyonuna kalsiyum eklenmiş ineklerin doğum sonrası ovülasyon süresinin daha kısa olduğu ve diğer rasyonlardaki ineklere göre daha düşük uterus enfeksiyonu oranlarına sahip olduklarıdır. Bunun nedeni muhtemelen kalsiyum eklenmiş rasyonla beslenen gruptaki ineklerin, uterus duvarında daha sıkı bağlantı proteinlerine sahip olmasıdır; bu proteinler, buzağılama sırasında patojenlerin kan dolaşımına girmesine izin verebilecek “sızdıran” bir doku yapısını önleyerek, bitişik hücreleri güçlendirir ve bağlar.

Cardoso, “Bizim çalışmamız, süt ineğinin rahminde bile sıkı bağlantı proteinlerinin bulunduğunu gösteren ilk çalışmadır ve ayrıca rasyona eklenen kalsiyumun bağlantı hücre sayılarını ve işlevlerini iyileştirdiğini açıkça göstermektedir” diyor.

Kalsiyum ilave edilen rasyonlarla beslenen ineklerde ayrıca kanda daha immun sistemi güçlendiren yüksek antioksidan seviyesi ve uterus duvarında daha fazla bez bulunur, bu da organı temiz tutar ve yumurtlamayı başlatabilen hormonları üretir. 

Cardoso, “Bu yüzden daha iyi gebelik oranları gördük” diyor.

Yeterli kalsiyum miktarı için, -20 mili eşdeğeri ve rasyon KM ’sinin % 2 ‘sine kadar kalsiyum ilave edilmelidir.

Cardoso, pek çok üreticinin onlarca yıldır negatif bir DCAD stratejisi kullandığını belirtiyor. Bu üreticiler, rasyonu yeterince asitleştirmiyorlar. Bununla birlikte, kalsiyum için -5 mili eşdeğeri alıyorlar ve kalsiyum eklemiyorlar. Ya da rasyon KM ‘sinin yalnızca % 1 ‘ine kalsiyum ilave ediyorlar.


Rasyona yetersiz Kalsiyum ilavesi,

  • Doğum esnasında dokuların hasarlanması,
  • Uterus enfeksiyonlarında artış,
  • Hipokalsemi,
  • Laktasyon dönemine geçiş sorunları,
  • Ovülasyon süresinin gecikmesi,
  • Gebelik oranlarında azalma

sorunlarına neden olur.


Cardoso, “Kalsiyum için -20 mili eşdeğeri ve rasyon KM ’sinin % 2 ‘sine kadar kalsiyum ilave edilmelidir” diyor.

Süt endüstrisine verilen mesaj: Kalsiyum eklenmiş negatif bir DCAD rasyonu, yalnızca laktasyona geçiş dönemini güvenle atlatmaya yardımcı olmaz, sürünün gelecekteki gebelik oranlarının iyileştirilmesine de yardımcı olabilir. 

Cardoso, Veteriner Hekimler ve Besleme Uzmanlarının, gelişmiş üreme stratejileri oluşturmaları gerektiğini söylüyor.

Kaynak: The Dairy Site

Keyifli okumalar dileriz

Antioksidanların Düve ve İneklerin doğurganlığı üzerine etkileri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Süt İşletmelerinde Biyogüvenlik önlemleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri gözden geçirmek isterseniz,

Sürü sağlığı ve üretkenliğini korumada teşhis yöntemlerinin sağladığı avantajları konu alan yazıyı gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email

ugras

Türkiye Çiftlik Hayvanları ve Sağlığı Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram